Rasjonerings annonser i avisene

Publisert fredag 10. august 2018 16:57
Treff: 1031

Gjennom hele krigen ble stadig nye varer rasjonert.

Avsene var fulle av slike annonser.

 

1940

1942

1944

 

1944