Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Lagsmøte om kulturminner 2019

Lagsmøte 4 desember 2019

Kultursjef Trond Ole Paulsen i Strand kommune.

 

 

 

Ta vare på kulturminner

- Vi må ta vare på de kulturminner vi har i kommunen, og dessuten spre kunnskap om dem, skape oppmerksomhet og begeistring, sa kultursjef Trond Ole Paulsen i Strand kommune i et foredrag for Strand historielag i Biblioteket på Jørpeland onsdag 4. desember. At kultursjefen selv har et sterkt engasjement for oppgaven, er åpenbart.

Det er mye å ta vare på og noe er allerede gjort: Kvernhusene i Mølleparken på Tau er blitt restaurert for rundt 900.000 kroner. Strand bygdemuseum ble i fjor åpnet på Breidablikk, Tau. Nytt styre er valgt, og forberedelser er i gang for å holde museet åpent til sommeren 2020 også. Oppussing av Rosehagen på Jørpeland er inne på budsjettet for neste år. Frk. Bryn-huset blir bevart. Fra nyttår får Strand kommune noen flere kulturminner å ta vare på når Kolabygda overføres fra Forsand.

Av kommende prosjekter trakk Paulsen fram planen om å bygge et maritimt kultursenter i Vågen på Jørpeland, der det skal bli plass til fartøyene «Fremad II» og «Idsal», og hvor også Aslak-båtene skal få sin plass. En gruppe er i gang med å få til en finansiering av planen.

Av andre prosjekter nevnte kultursjefen oppgradering av turstier med kulturminner og skilting av fornminner, blant annet på Jørpelandsholmen. Blå opplysningsskilt ved sentrale, utvalgte bygninger er det også meningen å sette opp.

Blant mer framtidige planer er det tale om å etablere en pris for bygningsvern og byggeskikk. Stedsnavn skal samles inn og digitaliseres. Et kart over kulturminner i kommunen skal lages. Og ikke minst skal Folkets hus restaureres – en omfattende og kostbar oppgave.

En tanke som foreløpig er på idéstadiet, er å ta i bruk tunnellen i berget rett over veien for den gamle kraftstasjonen i Vågen til industrimuseum. Paulsen synes selv tanken er svært interessant, og Ryfylkemuseet har også vist interesse for den. Muligheten skal i alle fall undersøkes.

En rekke andre planer og tanker ble også nevnt, som for eksempel hvordan man skal ta vare på og utvikle området rundt Tau fort, med tyskervei og tursti og bygdeborgen på Borgåsen. Her skal det utarbeides en skjøtsels- og formidlingsplan. Det arbeides også med å ta vare på en rekke gamle kaier i kommunen, ikke minst i Nordre Strand.

Et annet prosjekt blir å oppgradere og sette i stand prestegården i Strand og legge den inn som en del av kulturstien i området.

Som vi forstår: Kultursjefen kommer ikke til å mangle oppgaver og arbeid de kommende årene.

Referent: Harald Maaland

onsdag 4-12-2019

 

Joomla templates by a4joomla