Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Gamle arbeidsmetoder i jordbruket

Artikkelhefte om gamle arbeidsmetoder i jordbruket, Peter Barkve

Forord

Heftet innehelder artiklar som Peter Barkve (f. 1904 – d 1991) tidligare har publisert. Han skriv om gamle ting eller gamle arbeidsmetodar som er knytet opp mot jordbruket.

 

 

Han har gjennom sin oppvekst, og seinare gjennom sitt arbeidsliv som lærar og bonde og med fleire  kommunale verv som  medlem i Strand Jordstyre og Strand Telefonselskap opplevd/observert forskjell i arbeidsreiskapar og arbeidsmetodar rundt om i kommunen og elles i landet.

Då han ble pensjonist arbeidet han aktivt i innsamlingsarbeid til bygdamuseumet før han da også begynte å skrive om disse gamle tinga eller arbeidsmetodane rundt noen av disse gjenstandane. Noko har han  sjølv opplevd og erfart eller observert, eller han har blitt det fortalt av folk han har vært i kontakt med. 
Nokre ting arbeidsmetodar bli omtala i fleire av artiklane, men i forskjellige vinklingar.

Eg har prøvd å samle saman dei artiklane han publiserte og sortere dei så nokolunde etter dei tema han skriv om. Dette hefte inneheld nokre av artiklar frå: Gard, hus og heim.

Ola Barkve
Julen 2006

 

Hefte kommer

Joomla templates by a4joomla