Fjordbris og Fjordrott.

Dette er to av Stavangerske dampskipselskap sine stolte fjordbusser.

Fjordbris gikk blant annet i rute på Tau. Den brukte 40 minutter - det samme som ferjene gjør i 2012. Fjordrott hadde andre ruter.  Den havnet på Jørpeland,

før den endte sine dager og  ble senket i Nedstrandsfjorden.

Utklipp fra Rogalands Avis 1992.