Historien om motorkutteren «Idsal»

 

MOTORKUTTER "IDSAL"

Kj.signal:LGKH (MRBG)

Opplysninger fra Hans Georg Knutsvik.

 

 

            Hun ble bygget som "CHRISTINE" i Great Yarmouth i 1874, av Fellows & Co. LTD. "CHRISTINE" ble bygget som en "sailing drifter" for J & J Fellows og fiskerinummeret var YH 595. I 1886 står H. J. Fellows som eiger.

            I 1890 ble sluppen kjøpt til Karmøy av Bent Olsen Munkejord, Veavåg for å brukes til makrelldorging. Alt i 1889 reiste noen norske fiskere til England og kjøpte dorgeslupper .Flere fulgte i årene som kom. Det var "karmøybuen og espeværingen" som var de største på import av "engelskmenn". De viste hva de ville ha på dorging i Nordsjøen, og "engelskmennene" var de skarpeste seilerne som fantes på denne tiden.

            "CHRISTINE" var en av de første som kom til Norge. Bent Olsen solgte sluppen til sin svigersønn Didrik Torkelsen.

            Karmøykuttrene som fisket torsk på Island var i 1902 med på et spennende eksperiment. De tok noen sildegarn med, og etter sluttet torskefiske drev de etter sild ved Nord-Island. Dette viste seg svært lovende.

            "Det vellykkede sildefiske på Island førte til et omskifte i fisket fra karmøy. Alle de gamle Islandsfarerne fikk seg nå drivgarnslenke. Dessuten ble det innkjøpt drivgarn til mange fler fiskefartøy som aldri før hadde vært på Island. En hel flokk av de minste engelske sluppene hørte heime på Veavåg og ble brukt til makrelldorging på revet. Nå fikk de hver sin lenk på 30/40 sildegarn, og de skulle til Island."

(Fra boka: "Norske seilskuter på Islandsfiske" av Kari Shetelig Hovland)

Blant de som dro var "CHRISTINE", 61 fot lang, 16,7 brei og 34,22 reg.tons.

 

            Fra særtrykk "af norsk fiskeritidendes 4de hefte 1904. NORDMÆNDENES TORSKE OG SILDEFISKE VED ISLAND 1903".

SLUP "CHRISTINE" af Veavaag, reder Didrik Torkelsen, kapt. Mandius Hansen Mannæs. Besætning 8 mand.

-Udrustning: 46 sildegarn (12 1/2 fv. lange, 6 fv. dybe, 19 omfar pr. alen, 32 garn i lænken).100 tønder salt, 290 tomtønder. Udgik fra Norge 30te juni.

De stasjonerte i Siglufjord på nordsiden av Island. Fra 16. til 31 juli lå de "ud af Siglefjord". De satte garnene 5 ganger og fisker 50 tønder sild. Det største halet gir 15 tønder. Silda står på 7-13 favner. Samme plass 1-15 August setter de garn 2 ganger og får 45 tønder. Det største halet ga 23 tønder. Samme plass 16-31 August setter de garn 10 ganger og får 240 tønder. Det største halet ga 60 tøndet. Samme plass 1-15 September setter de garn 4 ganger og får 50 tønder. Det største halet ga 25 tønder.

De seilte hjem "daulasta", kom tilbage 4de Oktober. Mandslot kr. 160.00

Provianten bestod av brød og kavring i sekker, saltkjøtt og vann på eikefat. Etterhvert ble vannet dårlig og sleipt som sirup.

            Det kunne være farlig på Nordishavet. Den største trusselen var været.

"Den nyinnkjøpte brønnkutteren "Fram" ex "Mary Stork" på 97 reg. tons lå og drev etter sild austom Hornbjarg i August. Da blåste det opp til orkan, fartøyet mistet styringen og ble slengt opp på noen skjær, Drangane.

Kjølen brakk og 2 mann druknet. Jacob Jacobsen på "Kingsley" mistet en mann i samme uværet, og de måtte kappe garnlenken. Broren E. K. Jacobsen rak på land med "Young Joe", men fikk berget lasten. Altfor klart viste det seg at de minste sluppene på 30-37 reg. tons, var for små til å ligge å fiske her i Nordishavet, og de var for små til at fisket kunne lønne seg. Noen av disse ble solgt på Island etter avsluttet fiske."

(Kari S. Hovland)

 

            Hver sesong er de på dorging, 10 August 1906 klarerer sluppen inn til Skudenes fra revet med 6,5 tønner makrell. Skipper er C. Waage.

Slup "CHRISTINE" utstyrte seg til dorgefiske hos Sjur Lothe, Haugesund, 29. juli 1907, på vanlig måte. Felles var bl.a:

17.05 kg bomsnøre..................................................59,67 kr

27 moler forsynd........................................................4,05 kr

12 moler forsynd........................................................2,40 kr

3 pk sorte angler........................................................1,80 kr

3 pk angler no 7.........................................................0,75 kr

16 tn vand....................................................................3,20 kr

25 strok salt..............................................................52,50 kr

75 tønder.................................................................180,00 kr

100 tønderpropp.........................................................0,40 kr

8,5 kg blystener...........................................................5,95 kr

1 logflyndre..................................................................0,80 kr

(Fra sjøfartshistorisk årbok 1985, Bergen sjøfartsmuseum: "Makrelldorgefisket 1884-1914" av Kari S. Hovland)

 

            Sluppen ble senere eid av brødrene Johannes og Gudmund Johannesen, Sævik.I 1913 var "CHRISTINE" på Doggerbank. Johannes var skipper, han fylte 21 dette året.

"I alt 217 norske fartøy dorget makrell i Nordsjøen sommeren 1914. De fleste startet fisket ved månedsskiftet juli/august. England erklærer Tyskland krig 5.august. Samme dag seilte flere kuttere ut og ingen viste om krigen".(Kari S. Hovland)

            Da var "CHRISTINE" på Hebridene, de viste ingenting før de kom hjem flere måneder senere. Det ble for risikabelt å seile i Nordsjøen og sluppen ble lagt for salg

I 1915 ble sluppen solgt til brødrene Peder og Thore Idsal fra Strand, som skulle seile med råstoff. De rigget av henne, monterte en 30 hk. Avance og styrehus. Thore Idsal var agent for Avance, han hadde slipp og verksted i Hillevåg, og Peder var skipper på motorslupp "CHRISTINE". De gikk helt til Nordland etter sild.

            2.juli 1917 ble "CHRISTINE" solgt til STAVANGER ELECTRO-STAALVERK A.S for kr. 31000, og registrert 8. september 1917 som motorkutter "IDSAL". Fra da gikk "IDSAL" med jern og stål for stålverket på Jørpeland. I ca 1922 fikk kutteren ny kravell hud fra vannlinjen og opp, som ble gjort av båtbygger Ola Furenes i Sandnes. I 1937 ble Avancemotoren skiftet ut med en 45 hk. Rapp. Samtidig fikk den større styrehus..

4. april 1949 ble "IDSAL" solgt til Ole P. Tungland for 10800.

            1952 hadde selskapet "OSCAR II" solgt D/S OSCAR II til "JØSENFJORD RUTELAG"."IDSAL" ble innleid for å gå i ruta mellom Stavanger, Sandnes og Dale. Ole P. Tungland spurte Torvald Idsøe fra Tau om han var interessert i skipperjobben. Torvald hadde nettopp solgt sin 1/2 del i Kvitsøyskøyta "STRANDHEIM"(R 45 KV), og var egentlig på jakt etter større fartøy. De ble enige om at han skulle gå med "IDSAL" i 14 dager til det ble funnet ny skipper.

            Det endte med at Torvald Idsøe kjøpte en 1/4 part av aksjene i "OSCAR II" og gikk 18 år i ruta med "IDSAL".

Torger Barka hadde vært skipper på kutteren 14 år i stålfarten, "og hvis Torvald gjorde det samme, ville det ikke være filla igjen av den".

 

            Motorkutter "IDSAL" ble slettet i Stavanger skipsregister 16. februar 1953, og registrert i Sandnes 18. februar med "D/S OSCAR" som eier.

Selmer Omdal var mannskap i ca. 3 år, og Gustav Kvalvåg i 15 år. I alle disse årene seilte de uten nevneverdige uhell frem til 1970 da bilen overtok, og ruta ble nedlagt.

Kutteren ble registrert på Torvald Idsøe 25 november 1975, og frem til 1982 gikk "IDSAL" i fraktfart på ryfylkefjordene, hovedsakelig med bygningmaterialer. Så ble hun lagt i bøyen for godt

            Siden har den ligget der, som en av de siste "engelskmenn" som i sin tid pløyde Nordsjøen og Norskehavet hundrevis i tallet. At "IDSAL" er spesiell, det er sikkert. Det skulle vært artig å se den seile forbi "ANNA AF SAND".