Fra Strandbuen.

 

 

 

Øyvind Hamre, Anne-Merete Gilje og Nina Anita Meling fra Ryfastprosjektet orienterte om flytting av steinrøysa 3-2-2016 

Til stede for Strand Historielag var Sigmund Bjørheim, Anne B. Fiskå. Gunvor Lausnes, Marie Jøssang, Turid T. Langvik, Inge Førland og Annalisa T. Knutsen, fra Solbakk båtforening møtte Leif Larsen og John Inge Norland.

Det var en grei orientering. Steinrøysa ville ligge midt i traffikert område slik den ligger idag, og det er ikke ønskelig. De vil flytte den lenger ut på fyllingen , og lage et grøntområde rundt den. Der blir det busker og annen beplantning. Det vil bli en liten rasteplass hvor en også skal komme ned i sjøkanten. Dessuten vil det bli en turvei langs sjøen helt fram til Strandastøa. Steinrøysa vil bli godt synlig fra veien. Hvordan de rent praktisk skal flytte den er ikke klarlagt. Historilaget ønsker at den må få samme utforming som idag og at steinene blir plassert så nært opp til samme plass som før.

 

Stikkord:

Totusenårsminne

Steinrøysa

Solbakk

Ryfast