Her er litt om våre fornminner som arkeologene har funnet.

Kjøleviksteien har laget tatt som sin logo fordi den er det eldste skriftlige dokument fra Strand som finnes. Dessuten er den en av de eldste i hele landet.

Strand i riktig gamle dager inneholder stoff fra ca 1600 og framover i tid.