1940

9. april angriper Tyskland Norge. 5.

1941

Offentlige dansetilstelninger ble forbudt. 5.

1947

12 mai: Det herjet mange skogbranner i Agder og Rogaland. 5.

1949

8. august Rasjoneringen av ost, melk og fløte ble opphevet. 5.

1955

13 juli. Hetebølge over Sør-Norge. Korn og høyavlingene ble ødelagt. Melken surnet før den nådde forbrukerne. 5.

1955

Jørpeland Vel var en forening som var aktive mellom 1950 og 60 tallet. De arbeidet for et bedre miljø på Jørpeland. De fikk gjennomført postombæring, vegbelysning, vegnavn, pavelijon og park på Jonsokberget. Der satte de ut kalkuner. Velforeningen arbeidet for forskjønnelse av medlemmenes hager. Arbeidet ble premiert med prydbusker. Foreningen la ned arbeidet for ca 16-17 år siden og pengene som hadde stått på konto og forrentet seg ble gitt som gave i 1981 til Norsk Folkehjelp på Jørpeland. Dette forteller Strandbuen i 1981. 9.

1956

Poliovaksinering av skolebarna startet. 5.

1957

21 september døde kong Haakon VII og Olav V. ble konge 5.

1959

1. mars innførtes det 45 timers arbeidsuke. 5.

1960

Melkeflaskene forsvant og pappkartongene overtok. 5.

1960

Bilrasjoneringen oppheves og all kan kjøpe seg privatbil. 5.

1961

10. august. 34 engelske skolegutter i alderen 12 til14 år, to lærere og et mannskap på 3 omkommer da flyet styrtet i Holtaheia. Lenke til avisartikler

1962

Høgsfjord ferjen startet sin rute mellom Oanes og Lauvvik 18-5-1962. 9.

1963

Knut Breivik ble ny lensmann for Strand og Forsand. Det var til sammen 5 mann som arbeidet på lensmannskontoret. Han syntes ungdommene stort sett var meget grei å ha med å gjøre.  9.

1964

Denne sommeren begynte jentene å kle seg i miniskjørt. 5.

1964

I juni kom den første ”Strandbuen” ut. Avisen var på 8 sider. Utgiver var Jørpelands Handelsforening. Ansvarlig redeaksjonskomité var Andor Fjelde og Finn Rasmussen.
På første side var det en større artikkel om fiskestangsfabrikken Brødrene Tjøstheim. Ellers var det en god del artikler og mange annonser. Avisen ble delt ut gratis. 9.

Strandbuen har vært en meget viktig kilde til Glimt i Strand!

1964

I Jørpeland Gjestgiveri planla verten Bjarne Helgesen å anlegge en bowlingbane. 9.

1964

Jørpeland Husmorlag og Strand kommune inngikk samarbeid om hjemmehjelptjeneste for eldre. De som kun hadde alderstrygd å leve av fikk hjelpen gratis, de andre måtte betale en liten godtgjørelse på kr 3,50. 9.

1964

Skoletannlegen hadde ikke kapasitet til å rekke over alle elevene. Dessuten klaget han over at elevene hadde mange hull. Melketenner hadde ikke skoletannlegen anledning til å gjøre noe med. Han anbefalte at de gikk til private tannleger. 9.

1964

Campingsteder i Strand. Foruten den kommunale badeplassen på Nordlys så ble Kuvika og Sandvika utlagt til campingplasser. Friluftsnemnda ville sette opp toaletter. I Kuvika måtte en til Solbakk for å hente vann. 9.

1964

"M/S Strand" trafikkerte Jørpeland daglig med varer til bedriftene. Det ble lastet og losset over 4000 kolli pr. uke. Handelsforening ønsket en båt som kunne ta noen av varebilene som kjørte om Tau eller Oanes. Dessuten kunne en passelig båt avlaste ferjene når trafikken ble stor i sesongene. 9.

1964

Om høsten reiste gutter og jenter som ikke var svømmedyktige 1 gang i uken til Kurbadet i Stavanger på svømmekurs. 9.

1964

Centrum Sport & Musikk - telefon 210 - annonserte forslag til julegaver: Camping bord kr. 45, - 65 og 70, - taburetter fra kr 9. - Læreskøyter kr 14. - Badmingtonsett kr 11,50 – Donald Duck trihjulssykkel med lasteplan kr. 85, og mye annet. 9

1965

Nye fartsgrenser trådte i kraft. 50 km/t i tettbygd strøk og 80 km/t for øvrig. 5.

1965

Bjørheimsbygd Poståpneri ble nedlagt. 9.

1965

Dr. Tor A. Gilje ble ansatt som bedriftslege ved Stålverket. I et intervju i 1972, forteller han at det tok ca. 14-15 måneder å få undersøkt de 1100 menneskene som arbeidet på verket. Han drev også privatpraksis på Tau. 9.

1965

Sykebil ble anskaffet ved hjelp fra Stålverket, Jern og Metall og Rikstrygdeverket. Bilen var fullt utstyrt. Sverre Bjørheim var fast sjåfør. (Strandbuen 1970) 9.

1965

Doktor Rein ble tilsatt som distriktslege for området Strand, Forsand og Hjelmeland. 9.

1965

Distriktslege Servoll sluttet i Strand. Han startet sin gjerning her i 1954. 9.

1965

Hydrofoilbåten til Jørpeland startet 1. april, turen tok 20 minutter og kostet kr. 5,- 9.

1965

Berge Gjesteheim åpnet 1. juli sine dører på Tau. Det var plass til 16-17 senger. Hvert rom hadde innlagt kaldt og varmt vann. Det var også eget bad for gjestene. De hadde fullt belegg hele sesongen, både med norske og utenlandske turister, fortalte Olga Berge. De kunne også arrangere brylluper og andre selskap for inntil 90 personer. 9.

1965

Esperantovegen fikk sitt navn. Det var den første gate i Norge med det navnet, ellers var det 240 gater verden over med samme navn. Begivenheten ble feiret med radio og fjernsyn til stede. Esperanto er et konstruert språk. Esperanto brukes verden over og foreningen arbeider for å spre språket overalt. Trygve Muller har vært driveren for dette her i Strand og ble med Esperantovegen hedret for sitt arbeid. 9.

1965

Viltnemnda besluttet å kjøpe inn fasanegg som skulle ruges ut og fuglene settes ut i marka. 9.

1965

”Det skal verta bygdemuseum på Strand” kunngjorde Strand Bondelag. De startet innsamling av gjenstander. 9.

1965

1. januar ble Sundgårene – Ur – Sørskår og Døvik innlemmet i Strand kommune.  Tidligere hørte de til Årdal, men da Årdal og Fister ble innlemmet i Hjelmeland kommune, falt det naturlig at gårdene tilfalt Strand. De har god vegforbindelse med Fiskå og resten av kommunen.  I Sørskår krins bodde det 140 mennesker. 9. Lenke avisartikkel  

1965

Ryfylkeveien har fått betegnelsen Riksvei 13. Den startet i Sandnes, til Lauvvik – Oanes, Jørpeland, Tau og helt til Sand – Ropeid og Saudasjøen. 9.

1965

Alf Alvær hadde sammen med 3 andre overvintret på den metrologiske stasjonen på Hopen. Han fortalte at det siste året hadde de skutt 93 isbjørner. Inntil 1965 hadde han overvintret på Hopen 6 ganger. 9.

1965

Hver elev som gikk ut av 9. klasse hadde kostet kommunen ca. kr. 20.300. 9.

1965

Sosialstyret vedtok nye regler for særytelser til alderstrygd, uføretrygd, enke- og morstrygd. For å få rett til ytelser måtte en ha bodd i kommunen i 3 år. Utover annen trygd var satsene kr. 192,- pr. år for enslige og kr. 288,- for ektepar. 9.

1965

310 elever i barne- og ungdomsskolen hadde behov for skoleskyss med buss.. 22 elever fra Idse måtte fraktes med båt til Jørpeland.  Kr. 310.000 måtte kommunen betale for skyssen. 9.

1965

Alle over 14 år måtte møte til tuberkulinprøve og skjermbildefotografering.  Granskingen koster kr. 1,- 9.

1966

Rekord kulde over hele landet, vinteren var nedbørfattig på Vestlandet. Våren var også kald, mens sommeren var delvis varm med lite nedbør. 5.

1966

9. juni fikk Esso tillatelse til å starte oljeboring i Nordsjøen. 5.

1966

Svømmehallen på Jørpeland ble tatt i bruk. Skolene disponerte den på dagtid, mens på ettermiddag og kveldstid var det åpent for andre. Alle måtte dusje før en gikk i bassenget. Badedrakter av ull var ikke ønsket for loen ville tette igjen renseanlegget. 9.

1966

Jørpeland Skytterlag fylte 40 år. 9.

1966

Santalmisjonens leirsted Vaulali i Bjørheimsbygd ble innviet i september. 9.

1966

Barkved fiskematkjøkken ble startet av Kirsten Johansen og Gerd Ravnås. De leverte til butikker. 9.

1966

Strandbuen kom et forslag til alle foreninger i Strand som holdt basar om å gi en liten del til det nye aldershjemmet. 9.

1966

Det ble arrangert ca. 1 måneds skogrekruttskole i Strand. Rekruttene bodde på Vaulali. Det var 99 mann, og de skulle grøfte, plante og gjødsle. Det ble satt ut ca. 9-10 000 planter om dagen. De arbeidet over hele kommunen. 9.

1966

Det var et ønske om å gjøre om den nedlagte skolen i Bjørheimsbygd til ungdomsherberge. 9.

1966

Det ble innført renovasjon på tettstedene Jørpeland og Tau. 9.

1966

Elevene som gikk ut av realskolen denne våren ble det siste kullet. Fra høsten ble det opprettet ungdomsskole for elever i 7. 8. og 9. klasse. 9.

1966

Ungdomsskolen kom med fritidstilbud til elevene. Av 450 elever var det 125 som ville være med på noe. Tilbudene var Kristelig elevlag, 32 stk, Idrettslaget 51 stk, engelsk klubb 55 stk. skolekor 7 stk, teatergruppe 37 stk og moderne dans 17 stk. 9.

1966

Martin Voll Tungland ble ny ordfører i Strand etter Ola Vasstveit. 9.

1967

1. januar trer folketrygden i kraft. 5.

1967

Alsvik, Kjølevik, Sørskår og Voster poståpnerier ble nedlagt, og posten ble kjørt rundt av landspostbud. 9.

1967

Ola Østerhus døde 2. juni, 67 år gammel. Han grunnla Østerhus bilruter. Den første bussruten gikk fra Tau til Bjørheimsbygd i 1933. 9. Lenke

1967

Direktørskifte ved Stålverket på Jørpeland. Sverre G. Osland gikk av etter 5 år og Knut Kluge overtok som direktør.

1967

Sverre G. Osland gikk av som direktør på Stålverket og Knut Kluge overtok sjefsstillingen. 9.

1967

Bygdekroa i Bjørheimsbygd åpnet sin kafeteria. 9

1968

Postverket innførte postnummer for alle poststedene i landet. 5.

1968

9. oktober Philips gjør det første oljefunnet i Nordsjøen. 5.

1968

Øglends konfeksjonsfabrikk på Jørpeland ble innviet i oktober av statsråd Walter Rostoft.  Virksomheten er en videreføring av produksjonen de hadde i Bjørheimsbygd. De hadde 41 ansatte. 9.

1968

Jørpeland musikkorps var 35 år. Odd Schmidt var dirigent fra 1934. 9.

1968

Biskop Hagesæter la ned grunnsteinen til Jørpeland kirke. 9.

1968

”Strandbuen” var 100 år forut for sin tid. De tre første avisene det året brukte det 1868 istedenfor 1968. 9.

1969

21. juli klokken 03.55 kunne en se på fjernsynet Neil Armstrongs første skritt på månen. 5.

1969

24. august ble den nye kirken på Jørpeland innviet. Biskop Olav Hagesæther foretok den høytidelige innvielsen. Byggeperioden gikk over to år, fra august 1967 til 1969.  Kåre Tveit diktet en sang. 9.

1969

Gymnaset startet opp som filial under Stavanger Katedralskole. Det var 40-50 elever. 9.

1969

Idrettslaget Staal fylte 50 år. 9.

1969

Kontorbygg A/S innviet sitt bygg. Det inneholdt distriktslegen, MRE, kommunale etater, Strand Sparebank og flere andre kontorer. 9.

1969

Stavanger Katedralskole åpnet filialklasser for gymnaset i Strand. Det var ca 40-50 elever. 9

1969

Garnfiske ble tillat i alle vatn, for det ble fisket for lite og vatnene ble ”overbefolket” og fisken var liten. 9.