1970

1. januar ble det innført 20 % moms på varer og tjenester. 5.

1970

Solbakk og Idsalsundet poståpnerier ble nedlagt. 9.

1970

Strand og Øverum i Småland i Sverige ble vennskapskommuner. 39 elever ved Strand ungdomsskole reiste på en ukes besøk, og samme våren kom 100 elever fra Øverum. De ble innkvartert på Vaulali. 9. (Er det noen som kjenner mer til denne vennskapskommunen?)

1970

Carl Lindstrøm døde 77 år gammel. Han var med og startet biblioteket på Jørpeland i 1928 og for folk på Jørpeland var han BIBLIOTEKET selv. 9.

1970

Folketall i og sysselsatte Strand:

I år 1968 – var det 6709 personer sysselsatte, 1375 menn og 281 kvinner. 1969 – 6852 personer, sysselsatte 1438 menn og 382 kvinner. 1970 – 7000 personer sysselsatte 1581 menn og 397 kvinner. 9.

1970

En undersøkelse viser at hver tredje 19 åring var vanerøker. 5.

1971

Høsten var en av de mest uværsfylte i Norge på mange år. Storm etter storm rammet Vestlandet. 5.

1971

6. juni var det avskjedsgudstjeneste for sokneprest Meinich Gundersen. Han hadde vært 9 år i Strand. Prost Adolf Nielsen ble utnevnt som ny sokneprest, og begynte i september. 9.

1971

Det var mange som ønsket en lokalbuss på Jørpeland. Ruteforslaget var. Botne, Tungland, Sentrum, Førland, Fjeldebakkane, Fjelde, Barkvedkrossen, Barkvedvegen, Ryfylkevegen og til Vågen. Det var ønske om 6 avganger om dagen. 9.

1971

Samfunnshus på Tau? Det ble holdt et møte med folk fra forskjellige organisasjoner og drøftet planer om et felles bygg. 9.

1972

Sanitetsforening hadde barneparkering for barn i alderen 3-6 år. på Jørpeland. Takstene var kr. 75 pr. måned, halv plass kr. 40, 1 uke kr 25 og 1 dag kr. 8. Barneparkeringen var åpen mellom kl 10 – 14. 9.

1972

Salg av kinaputter ville bli forbudt, med mindre det forelå tillatelse fra brannsjefen. 9.

1972

Det var over 1000 elever i grunnskolen. Strand ungdomsskole hadde 436, Nordre Strand skole 117, Tau skole 225 og Fjelltun hadde 531 elever i skoleåret 1972-73. 9.

1972

Strands framtidige rådhus 2. byggetrinn ble innviet 2. oktober. 9.

1972

Politibetjent Olav G. Tungland gikk av med pensjon. 9.

1972

Skolesjef Leiv. M. Tungesvik ønsket at noen ville starte opp med rideskole i Strand. 9.

1972

Fagskole i husstell. Det meldte seg for få elever til den klassen som Stavanger Yrkesskole satte opp i Strand. Skoleplan:

1. Stell og omsorg for hjem og familie.

2. Yrker innenfor husstell, service og sosialt arbeid.

3. Utdanning ved videregående skole, særlig innenfor de nevnte yrkesgrupper.

”Utdanningen burde være obligatorisk for alle som skal stelle hus og heim. Av berre desse grunnar burde det vere eit tilbud både til jenter og gutar.” 9.

1972

Jordbruksveg mellom Voster, Veland og Holta ble stukket ut i slutten av året. Det ville gi grunneierne anledning til å dyrke opp 280 da i utmarka. 9.

1972

Andor Fjelde takker av etter 8 år som redaktør av Strandbuen. Han var med å starte avisen i 1964. 9.

1973

42 % av befolkningen røykte daglig, mens tallet hadde sunket til 28 % i 2003.

1973

På grunn av oljekrise ble det innført 5 bilfrie helger, det ble sendt ut rasjoneringskort for bensin. De ble ikke tatt i bruk. 5.

1973

Brødrene Tjøstheim flyttet siste del av produksjonen til Tau i nytt bygg. Det var 70 ansatte. De hadde i mange år levert fiskestenger, men senere ble det antenneproduksjonen som dominerte. 9.

1973

Strand søkte riksarkivet om å få godkjent kommunemerke. Det er tre røde møllehjul på hvit bunn. 9.

1973

Pensjonsalderen ble satt ned fra 70 år til 67 år. 9.

1973

Strand Mållag ble stiftet med Njål Tjeltveit som formann. 9.

1973

Jørpeland fikk rideskole. 24 elever meldte seg på kurs, både jenter og gutter. De hadde 6 hester: Bambi, Caruso, Stegg Vira, Vagle-dokka, Juni-boy og Tippe. Redaktøren gledet seg over at antall hester hadde steget og håpte på at antallet motorsykler ville avta! 9.

1973

N.M.K. Norsk Motor Klubb ble startet i Strand med 20 medlemmer. Spesielt motorsyklister var med. De satset på opplæring. På Leite ble det opparbeidet en 800 meters motorcrossbane. De drev også med P. O. løp – pålitelighets og orienteringsløp med bil. 9.

1973

Da A/S Arbeidstøy i Bjørheimsbygd gikk konkurs, tok fire kvinner over bedriften de arbeidet i. De leverte arbeidstøy til bedrifter og forretninger, blant annet uniformer til Norsk Folkehjelp. 9.

1973

Det kom inn et forslag om at pengene for bæreposene som skulle selges for 15 øre pr. stk. skulle komme det lenge planlagte sykehjem til gode. 9.

1973

Publikum etterlyste benker rundt om i kommunen. Spesielt hadde det vært godt med en hvilepause langs Leiteveien eller Fjeldebakken syntes de. 9.

1973

Ungdomsskolen fikk lørdagsfri, mens barneskolene på Tau og Fjelltun fortsatt fikk undervisning på lørdagene. Ved Nordre Strand skole hadde det ikke vært undrevisning på lørdagene de siste åra. 9.

1974

I september ble det innført en miljøavgift på 25 øre på bæreposer av plast. 5.

1974

Strand Sparebank fylte 80 år. Jan Langvik ble tilsatt som ny banksjef. 9.

1974

Staals klubbhus ble flyttet fra gamlebanen på Langeland til Sentralidrettsanlegget ved skolen. Det ble fraktet på en stor traktortilhenger gjennom til dels smale veier, med bare noen centimeters klaring. 9.

1974

Det ble bygget gjennomsnittlig 100 boliger pr. år i Strand. 9.

1974

Strandbuen fylte 10 år. Til nå har avisen blitt delt ut gratis til alle husstander. Det var annonseinntektene som betalte for trykking og utdeling. 9.

1974

Stavanger aut. Sjåfør og trafikkskole opprettet avdeling i Strand kommune. 9.

1974

Avd. 192 Strand Kommuneforening ble stiftet. Arvid Håheim var den første formannen. 9.

1974

Ivar Bjerkeland ble tilsatt som ny rådmann i Strand. 9.

1975

All tobaksreklame forbys i Norge. 5.

1975

”Strandbuen” kom i nytt og mindre format, samtidig økte utgivelsene til 10 nummer i året. Det var avisens 12 årgang.

Avisen kostet kr. 15,- pr år for de som abonnerte. 9.

1975

Strand fikk ny ambulanse, Mercedes. Den kostet 190.000 kroner og var fullt utstyret i forhold til nye lover. Den hadde automatgir, servostyring og godt utbygd telefonutstyr. På ”jomfruturen” ble det født en gutt i bilen. 9.

1975

Etter 5 år la hermetikkfabrikken Central Canning ned driften. Kommunen kjøpte bygningen for 1,7 millioner kroner. 9.

1975

Venterommet på Tau kai ble tatt i bruk i april. 9.

1975

”Strandbuen” fikk endelig egen telefon. 9.

1975

Det fantes 1574 biler i Strand i 1974. Av dette var det 1389 personbiler, 18 busser, 90 varebiler, 77 lastebiler og 168 traktorer. Dessuten 609 mopeder, 68 motorsykler og 118 tilhengere. Det ble klaget på tilfeldig og rotet parkering. Kommunen lå på 9. plass blant kommunene i Rogaland. 9.

1975

Strand Bibliotek startet med oppsøkende biblioteksvirksomhet.

Syke og uføre fikk anledning til å få bøker hjem en gang i måneden. Samtidig ble det bestemt at Strand Aldersheim skulle få fast bibliotektjeneste. 9.

1975

Gater og veier på Jørpeland ble asfaltert. Førland I, Rådhusgaten og Vågen fikk fast dekke. 9.

1975

6. september fikk Idsal og Idse veiforbindelse med resten av kommunen. Da ble de to bruene fra Kvalvåg til Idsal og fra Idsal til Idse åpnet. 9.

1975

Bedehuset på Heia ble innviet i april. Huset ble bygd på dugnad, arbeidet startet i oktober 1974. Det er på 300 kvadratmeter og har en verdi på ca 500.000 kroner. 9.

1975

Strand Sogelag ble startet. Det var stor interesse for lokalhistorie og kulturminner. 9.

1975

Strand kommune fikk eget oljevernutvalg. 9.

1975

”Soga um Strand” av Holger Barkved ble gitt ut på nytt. Det er et fotografisk opptrykk. Den er fremdeles i salg på kulturkontoret. 9.

1975

En uvanlig fin varm sommer førte til stor utfart til badestrendene i kommunen. 9.

1975

Gang og sykkelsti på Tau, fra Giljabakken til bedehuset ble åpnet. Den er 1700 meter lang og kostet 600.000 kroner. 9.

1976

”Strandahallen” på Jørpeland ble offisielt åpnet 10.januar. Rett før jul ble den overlevert Strand kommune av byggekomiteen. Hallen kostet 4.6 millioner kroner. 9.

1976

”Strandbuen” ble ukeavis. Det var to heltidsansatte. 9.

1976

I Idsefjorden ankret plattformen ”West Venture” opp. Den var som et skinnende juletre. Plattformen trengte en del vedlikehold og kommunen var fornøyd med å få kr. 8000,- i leieinntekter i måneden. Men siden den ankret opp på en god fiskegrunne var ikke fiskerne fornøyde. 9.

1976

Barkavika ble kjøpt av Strand kommune. Vika er en av de store naturperlene i kommunen, med fin badestrand. 9.

1976

Kommunestyret vedtok å ikke innføre hundeskatt og generell båndtvang. Et dikt som sto i avisen lyder:

Ingen hundeskatt og tvang,

blir den rene svanesang

for den sauen

som møtte dauen,

når den for livet sprang. 9.

1976

Rekord på Tau. 2. påskedag var det over 1000 biler som ville ta ferje til Stavanger. Køen strakk seg opp til Torgerkrossen. Tre ferjer gikk kontinuerlig. Noen snudde og dro til Oanes. 9.

1976

Tau-sambandet fraktet 226.779 biler og 773.876 passasjerer i 1975. 9.

1976

En bokmålklasse ble opprettet på Tau barneskole da skoleåret begynte. 9.

1976

Nye byggefelt på i kommunen ble planlagt. På Jørpeland: Førland II med 170 boliger, Klovsteinsbekken med ca. 90 boliger. Tau: Osabakkane III 80 tomter, Osabakkane IV 25 tomter, Ugelid/Leitet ca 50 tomter. 9.

1976

Skogplantingen: I kommunen har skole-elver plantet ut 125.000 trær. 9.

1976

Skolenavn: Det var forslag om at Strand ungdomsskole skulle skifte navn til Jørpeland skole, mens den nye ungdomsskolen på Tau skulle hete Krossvatnet skole. Det var også forslag om å utelate stavingene barne- og ungdomsskole. 9.

1976

Kursplanen/kulturkalenderen for Strand hadde 48 forskjellig kurstilbud. 9.

1976

Det var dårlig kvalitet på drikkevannet på Tau. Det var algevekst i rørene. Vannet ble kloret og på grunn av varmen utviklet det seg vond lukt og smak. 9.

1976

Vegvesenet fikk ny traktor med kantslåmaskin. Nå var det ikke nødvendig å sprøyte langs veikantene. 9.

1976

De gamle kvernhusene på Tau ble restaurert. 9.

1976

Strand Beitelag startet med grøfting og dyrking av det største landbruksprosjektet i Rogaland. De skal dyrke 350 mål og bygge et fjøs på 850 kvm. 9.

1976

Tau Helsesenter ble åpnet i november, med lege, helsesøster, skoletannlege og filial for trygde/sosialkontor. 9.

1976

Vannforsyningen i Strand var prekær. Tau og Jørpeland fikk vann fra Åsvatnet. Regnarvatnet planlegges som ny drikkevannskilde. 9.

1976

Jørpeland skytterlag feiret 50 år jubileum. De hadde 110 medlemmer. 9.

1976

11 elever ved Strand ungdomsskole ble utplassert på Hurtigruta, Bergen Kirkenes. De fikk opplæring på dekk, i byssa og maskinen. 9.

1976

I november ble bedehuset på Jørpeland innviet med stor festivitas. Over 1000 mennesker deltok. 9.

1977

Gunvor Galtung Haavik blir siktet for spionasje til fordel for Sovjet. 2007-08 spilte Ellen Dorrit Petersen fra Tjøstheim, rollen som henne i en Norsk film som het ”Iskysset”. 5.

1977

Ved årsskiftet var det 7.783 innbyggere i Strand. 169 mer en ved sist årsskifte. Det var 282 personer som flyttet til kommunen, mens 209 personer flyttet fra Strand i året som gikk. Det var 55 som døde, mens ble født 151 barn. 9.

1977

Barnehagesatsene skapte stor debatt i kommunestyre og blant foreldrene utover våren. Forslaget var: Kr. 600 pr måned – kr. 7200 i året for et barn som var 6 timer eller mer i barnehagen. Sosialsjefen foreslo kr. 250 i måneden for de som hadde en inntekt under på kr. 60.000. i året. Foreldrene startet en underskriftskampanje mot takstene. Etter mange forslag ble takstene vurdert etter inntekt. For de som tjente mellom kr. 30.000 og 40.000 i året ble det kr. 100,- pr. måned for et barn, for barn nr 2 kr. 50,- og for det 3. barnet kr. 25,-. Takstene ble justert etter inntekten. De som tjente opptil kr. 120.000 eller mer måtte betale kr. 600,- / 300,- 150,- i måneden. 9.

1977

Barnehagen startet 18. april og hadde plass til 34 barn.

Barnehagen ble delt i to kategorier:

1: For Barnehagebarn som kun var i 4 timer, hadde den åpent mellom klokken 8.00 og 13.00. Denne avdelingen fulgte skolens ferieplan.

2: For Daghjemsbarn var det åpent mellom klokken 7.30 og 16.30. På lørdager var det åpent til klokken 13.00 kun for de som absolutt trengte det. De holdt stengt i juli måned. 9.

1977

Denne vinteren ble beinbruddenes tid. Det var minst 10 personer som brakk arm eller bein på glattå. 9.

1977

Strand Helseråd annonserte et forbud mot støy i Tauvågen. Båter fikk ikke bli liggende med motorene i gang mellom klokken 23.00 og 06.00, hvis dette forstyrret omgivelsene. 9.

1977

Strand og Forsand forsøksring ble dannet. Ringen skulle drive forsøk med jordprøver, gjødsling og være rådgiver for bøndene. 9.

1977

Barka fikk gatelys. 9.

1977

En fotpleieklinikk ble startet på Tau av Emil Ottesen fra Buøy. Det kostet kr. 40 for full fotpleie. 9.

1977

M/F Tau ble satt i rute Som vanlig ble det klaget på ferjene, rutetidene og kapasiteten. Ikke minst kom det krav om sideport for de gående. 9.

1977

På den nye tauferjen var det ikke satt av plass til sykelugar. Dette skapte store oppslag i avisen. DSD ville løse problemet med en campingvogn stasjonert på kaien på Tau. Den kunne tas om bord ved behov. Det møtte stor motsand. 9.

1977

I røykesalongen på M/F Tau ble det klaget på høy støy. Strand helseråd målinger målte støynivået til 72 desibel. Det syntes de var altfor høyt, ikke minst for pendlerne som brukte ferjen ofte. 9.

1977

Billettprisen på kinoen steg fra kr. 5,- til kr. 7,- for voksne og fra kr. 2,50 til kr. 3,50 for barn.

Kinoen viste storfilmen ”Den lengste dagen” som varte i tre timer. Andre filmer var blant annet ”Spill uten nåde” med Burt Reynolds og ”de kom om natten” med Charles Bronson og Liv Ullmann. 9.

1977

Strand Sparebank ga ny fane til Jørpeland skolekorps og ”Annedukke” til Norsk Folkehjelp Tau-lag. 9.

1977

27 personer fra Strand var med på skirennet ”Sesilåm” som går mellom Sirdal og Setesdalen. 9.

1977

Jørpeland Bedehus ble revet etter å ha vært i bruk i over 70 år. 9.

1977

To damer på Monane, Alvilde Ommunden og Berit Barka startet opp et vaskeri. De satset på å vaske for hoteller, anlegg og andre. 9.

1977

Det ble vurdert å innføre en kulturpris for hele Ryfylke. 9.

1977

Direkte buss fra Tauferja til Rogaland Sykehus ble det skrevet fint om. En leser korrigerte den opplysningen. Først måtte en vente en halv time før den kom, så fikk en seg en virkelig rundtur, om Madla, Gosen, Ullandhaug, Tjensvoll og Åsen før en etter tre kvarter kunne gå av bussen ved sykehuset! - Men derfra gikk den direkte til ferja. 9.

1977

Haugland Trafikksole satset på Strand. Det ble arrangert teorikurs, og en kunne få de første fem kjøretimene i kommunen, før en måtte til Stavanger for videre kjøretimer. 9.

1977

I begynnelsen av mai var det ennå ledige båtplasser i Tau Båtforening, mens på Jørpeland var kapasiteten sprengt. 9.

1977

Rogalandsbanken åpnet en avdeling i Vågen på Jørpeland den 2. juni. 9.

1977

I sommervarmen ble vannforsyningen på Jørpeland alvorlig. Det var lite vann i Åsvatnet. Det ble arbeidet med planer om å bruke Regnarvatnet som drikkevannskilde for både Tau og Jørpeland. Husene på Brauta på Jørpeland fikk nesten ikke en dråpe vann i rørene midt på dagen. Derfor ble det lagt opp en nød løsning hvor de fikk vann fra Tunglandselva. 9.

1977

På Fiskå ble det for første gang arrangert en ukes førskole for barn som skulle starte i 1. klasse til høsten. 9.

1977

Eldretur. Strand kommune inviterte alderstrygdede med på en busstur til Jæren Hotell, hvor det ble servert middag. 9.

1977

Hotell på Nordlys ble planlagt. 9.

1977

Sommeren var så varm og tørr, med så lite nedbør at selv hyttefolket reiste hjem. De fleste fikk vann fra bekker og brønner som gikk tørre i varmen. 9.

1977

Det var ikke mindre enn 6 tvillingpar som begynte i 1. klasse dette skoleåret. To par på Nordre Strand skole, og 4 par tvillinger begynte på Fjelltun skole på Jørpeland. 9.

1977

Laila Skjervik (11 år) var i november 1974 om bord i et skip utfor vestkysten av Afrika. Hun kastet en flaskepost i havet. To og et halvt år senere fikk hun svar fra Michelle på 9 år i Australia som hadde funnet flasken. De ble pennevenner. 9.

1977

Bjørheimsbygd skole hadde vært stengt siden 1966 som et ledd i sentraliseringen, og barna måtte ta buss til Tau skole. Etter en foreldreaksjon ble det vedtatt at skolen skulle åpnes på ny. Det var 10 elever, 4 i 1. og 6 i annen klasse. 9.

1977

To unge jenter som badet i Idsalvatnet fikk seg en forskrekkelse. Plutselig sugde en stor igle seg fast på foten til den ene, hun måtte bruke det hun hadde av krefter for å få den løs igjen. 9.

1977

Bare 78 % gjorde sin borgerplikt ved årets stortingsvalg. 1300 av strandbuene stemte på Kristelig Folkeparti, mens Arbeiderpartiet fikk 1148 stemmer. 9.

1977

Da bussjåføren David Eeg skulle pensjonere seg, ble han hedret av elever ved Nordre Strand skole. Han hadde kjørt buss i 40 år og fraktet skoleunger i alle år. 9.

1977

Det ble bestemt at Strand Videregående skole skulle bygges i Torgerkrossen på Tau, men en regnet med at det kunne gå noen år før den ble ferdig. – det skjedde ikke før i 1989. 9.

1977

Det ble drevet ”Jærstolfabrikk” på Breidablikk gamle skole i mange år, men nå måtte den legges ned. Grunnen var råstoffmangel. Kina kunne ikke levere nok sjøgress på grunn av dårlig innhøsting. Sjøgresset ble brukt til å flette seter på stolene. 9.

1977

Martin Nag presenterte sin nye bok ”Erindringer fra Strand sokn” 9.

1977

En hydraulisk vedkløyver som tre bønder fra Bjørheimsbygd hadde kjøpt ble demonstrert. Den kunne kløyve vedstubber på 68 cm uten problem. 9.

1977

En fotgjenger på Tau klaget over at bilistene var dårlige til å bruke lys. Selv i snøføyka en tidlig ettermiddag i desember kjørte halvparten uten lys. 9.

1977

En sau sto fast på en fjellhylle i Barkafjellet. Etter at den hadde stått og brekt i flere dager, satte to menn fra Folkehjelpen i gang med en redningsaksjon. Morten Næss og Leif M. Sørskår klatret opp fra Grønevold. Det var en stri klatretur på 4 timer. Endelig kom de fram og fikk firt sauen ned i en sekk. På riksveien samlet deg seg en mange tilskuere som hyllet redningsmennene. 9.

1978

12 januar hadde åpnet Dagfinn butikk i Centrumsgården og hadde en dobbelside med tilbuds reklame. Pølsene kostet 12,90 – Kjøttdeigen 23,90 – nakkekoteletter 21,90 pr kilo, sukker 16,90 for 10 kilo, - epler 4,90 – klementiner 5,90 – appelsiner 10,90 og pærer 6,90 pr. kilo. En pose krone kaffe 9,90 – kneippbrød og franskbrød kr 1,79 pr stk. 24 flasker Nordstjernen brus 26,90. Et brett egg kostet 22,90. 9.

1978

19 pasienter fra Strand Aldersheim på Tau flyttet inn på den nye sykeheimen på Jonsokberget på Jørpeland. 9.

1978

Februar: Konfeksjonsfabrikken Øglend på Jørpeland trengte folk. De hadde 100 kvinner som gikk i deltidsstillinger, men hadde behov for flere. 9.

1978

Møbler A/S fikk ny gardinavdeling, det var den største i denne delen av Ryfylke. 9.

1978

Folkets Hus Kino viste mange filmer i løpet av året bl. a.: James Bond i hemmelig tjeneste og TinTin og haisjøen. 9.

1978

I 1997 var det i Strand og Forsand 280 bønder som drev med husdyr. I Strand var det ca.1000 melkekyr, 5300 griser og 5400 sauer. 9.

1978

Tau Ungdomsskole startet undervisningen i sin nye skole høsten 1978. 9.

1978

Astri Lunde på Sør-Hidle ble innbygger nummer 8000 og fikk besøk av ordfører Mugås som overrekte kommunens vimpel. 9.

1978

Strand bibliotek avd. Jørpeland flyttet i oktober inn i nye lokaler i Jørpelandsgården. I januar 1979 flyttet filialen på Tau inn i Tau ungdomsskole. 9.

1978

Strand Samvirkelag sluttet å kjøre ut varer til sine kunder på grunn av stor priskonkurranse i dagligvarebutikkene. De foreslo for sosialsjefen at han kunne organisere med frivillige organisasjoner at de kunne ta på seg arbeidet. Han sa at det var ikke kommunens ansvar. 9.

1978

Felespilleren Sigbjørn Bernhoft Osa besøkte Strand. Det ble stor suksess. Han spilte og fortalte. Under krigen var han innom Jørpeland og fikk kjøpt 3 egg av en smed – ”Krokkhølsmeden”, dessuten skaffet han seg mel og melk slik at han fikk laget seg pannekaker. 9.

1978

Nye Stavanger Staal AS ble navnet på den nye selskapet etter konkursen. 9.

1978

Folk som ikke fikk tak i taxi nattestid i helgene ringte politiet i håp om å få skyss. Men politiet har ikke drosjeløyve og kunne ikke drive med den tjenesten ga de beskjed om. 9.

1978

Avgangen fra Stavanger Staal etter konkursen ble planlagt slik.

1. februar går 153 stk.

1. mars går 99 stk.

1. april går 269 stk.

1. mai går 125 stk.

1. juni går 124 stk.

1. juli går 139 stk.

1978

Da Nye Stavanger Staal begynte opptrappingen, var det 500 personer som ville ha jobb. Fram mot sommerferien ville de ta inn 200 mann. 9.

1978

En sau i Bjørheimsbygd hos Anders Vadla fikk firlinger. Samme sauen hadde tidligere hatt trillinger, fortale bonden og viste stolt fram lamma. 9.

1978

Posten på Tau var 125 år. I den forbindelse delte Mary Hauge ut gavesjekker til de 30 første kundene. Alle fikk kaffe og kake. 9

1978

Ryfylke kunstlag ble stiftet. Medlemmene kom fra Hjelmeland, Suldal og Strand. Laget fikk 60 medlemmer. 9.

1978

Høle og Forsand Billag fikk ikke forlenge konsesjonen på passasjertrafikk fra Stavanger via Høle og over Høgsfjorden til Jørpeland. Bussruten stoppet nå på Lauvvik. Ruten var blitt kjørt fra 1962. 9.

1978

Utvidelse av åpningstidene for kiosker og frukt og tobakshandlere ble vedtatt. Nå kunne de holde åpent fra kl 15 til 23 om søndagene og fra kl 7 til 23 om hverdagene. 9

1978

Tirsdag 6. juni ble det vist en film på TV om Stålverkskonkursen med følgende debatt. 9.

1978

Både Gudmund Helland og utbyggerne av Jørpelandsgården kunne heise sperreflagget, og feire at deres bygninger var klar til innredning. 9.

1978

M/S Høgsfjord ble satt i trafikk fra Oanes til Lauvvik 1. august. Ferja kunne ta 40 biler og 300 passasjerer. På Tau kom det også ny ferje. Solbakk ble satt inn og den hadde 164 sitteplasser. 9.

1978

Sommeren var nedbørsfattig og kommunen innført vanningsstopp for plener og hager, til langt uti august. 9.

1978

Veien mellom Alsvik og Fiskå fikk asfalt. 9.

1978

Tau ungdomsskole ble tatt i bruk en uke etter skolestart. 9.

1978

Ingvar Dragsund ble innsett som residerende kappelan i Jørpeland kirke i august. 9.

1978

Posten på Jørpeland feiret 90 år i september. Det ble opprettet i 1888. det var postforbindelse med Tau 2 ganger i uken, og postbudet gikk fram og tilbake med sekken på ryggen. Han fikk 120,- kr året for den jobben. 9.

1978

Strandadagene som ble arrangert i september ble en suksess, selv om regnværet la en demper på uteaktivitetene. 9.

1978

Tau lag av Norsk Folkehjelp tok i bruk en ny syketransport bil. 9.

1978

Strand Handels-Håndtverks og Industriforening gikk inn for å flytte langdagen fra fredag til torsdagskveld. 9.

1978

Sjukehusvaskeriet åpnet på Jørpeland i november. ”Unikt i offentlig forvaltning” het det. Flere vaskeribedrifter fra inn og utland ville komme på besøk og studere vaskeriet. 9.

1978

Jørpeland skolekorps med 53 musikanter og Odd Schmidt som dirigent, spilte inn en grammofonplate med marsjer, blues, polka, salmer og norsk folkemusikk. 9.

1978

Strand Sparebank gikk over til å føre regnskapet på EDB. 9.

1978

Elevene på Nordre Strand skole fikk lekeapparater. Foreldrene gjorde en stor dugnadsinnsats for å gjøre skolegården trivelig. 9.

1979

Varslingssystemet for brann i Strand fungerte ikke da en bil tok til å brenne. Først ringte mannen nødnummeret 000 og fikk beskjed om å ringe til Stavanger brannvesen. De ba han ringe Stavanger politiet, der sa de han måtte ringe lensmannskontoret i Strand. Der møtte han en automatisk telefonsvarer som oppga navnet på vakthavende betjent. Han ringte portvakten på stålverket og fikk endelig varslet brannen. 9.

1979

Brannbilen i Strand hadde en 700-liters vanntank bak på bilen. Nyttårshelgen hadde rekordkulde og selv om bilen sto i oppvarmet garasje frøs ventiler og vann. Heldigvis var det en kumme i nærheten da en bil begynte å brenne. Brannbilen fikk en stund en omskiftende tilværelse, i oppvarmte vaskehaller rundt om til frosten ga seg. 9.

1979

Marit Voster var ledsager på tandem for den blinde syklisten Tore Nærland på tur verden rundt, for å sette de handikappedes sak i fokus. Før de dro fikk de audiens hos Kong Olav. Underveis fikk de hilse på Amerikas visepresident Walter Mondale. 9.

1979

Januar: På grunn av sprengkulden måtte skolen på Jørpeland stenges. I vågen var det så mye is at westamaranen ikke kunne komme til kai. 9.

1979

49 husstander på Førland fikk gjødsel i drikkevannet. Gjødsla kom fra fellesfjøset på Leite og forurenset brønnen deres. 9.

1979

Ludvig Nessa er den første prest som ble ordinert i Jørpeland kirke. 9.

1979

Bilvei fram til Preikestolen? Ordfører Ragnar Mugås kom med forslaget. Det skapte stor debatt i lokalavisen Strandbuen utover våren. 9.

1979

Hvilke filmer skal vises på Folkets hus Kino?, var et team i kommunestyret ved årets begynnelse. Det ble stor debatt og mange innlegg i lokalavisen. 9.

1979

Strand Turistheim på Jørpeland ble pusset opp. Det ble lagt inn to nye bad til overnattingsgjestene, og spisesal og salong ble pusset opp. 9.

1979

26 januar. Politiet ga beskjed at isen i Jørpelandsvågen var livsfarlig. Det viste seg at det var folk som skøytet på isen. 9.

1979

PP-tjenesten startet med lekotek for barn med spesielle behov. 9.

1979

Fylkesveien som skulle gå gjennom boligfeltene i Osabakkane på Tau ble tatt ut av reguleringsplanen, men traseen ligger fortsatt klar til å tas i bruk. 9.

1979

FNs internasjonale barneår. 12 år gamle Jan Soppeland holdt årets 17. Mai tale på Jørpeland. På Tau fikk 5. klassene ansvaret for talen. 9.

1979

Ved årsskiftet 78/79 var det 8157 innbyggere i Strand. 9

1979

Fra biblioteket på Jørpeland ble det lånt ut 26.800 bøker, mens det fra filialen på Tau ble lånt ut 6500 bøker. 9.

1979

Medisinutsalget åpnet sine dører på Jørpeland 19. februar. Nå ble det mulig å hente medisin på resept samme dag en leverte den inn. 9.

1979

Folk på Sør Hidle søkte kommunen om en veiskrape. Veilengden var ikke mer enn 600 meter, men de trenger den til snørydding. Arbeidet kunne de gjør selv. Kommunen skaffet skrapen. 9.

1979

Clipper ble satt inn i rute mellom Jørpeland og Hinnavågen for arbeidsfolk to ganger daglig. 9.

1979

Jørpeland fikk sin første minibank. Inntil da var det bare 17 minibanker i hele Rogaland. 9.

1979

Ordfører Ragnar Mugås tar bladet fra munnen: Barnehage utbyggingen skaper uhyggelige fremtidsperspektiver, skriver Strandbuen i mars. Det skapte mye debatt i lokalavisen, både for og mot. 9.

1979

Regn og snøsmelting skapte store problemer, kjellere ble fylt med vann og veiene fikk store skader. 9.

1979

Kommunens helseråd godkjente sprøyting fra fly med plantevernmiddelet Rondrup på to felt med skogplanting i Bjørheimsbygd og Tjøstheim. 9.

1979

Strand Auto Senter ble den første stasjonen som kunne tilby vaskemaskin for biler. 9.

1979

”Strandakuler” – Strand Bygdeungdomslag satte opp en ”dundrende” vellykket revy i heia Idrettshus. De måtte sette opp en ekstraforestilling. 9.

1979

På Idse ønsket folk seg mer bedre muligheter til å parkere bilene. Rådmannen foreslo å lage 3 nye parkeringsplasser en ved Kjeksevåg, en på Storemyr og en hos Rasmus Idse. Det var rundt 400 hytter i området. 9.

1979

Folk på Førland og i Osabakkane på Tau ønsket seg telefonkiosk i nærmiljøet. 9.

1979

Odd Schmidt var den første som fikk Strand Kommunes Kulturpris. 9. Lenke

1979

1 og 2 mai måtte vegvesenet brøyte vei til Dalen, det lå 20 cm snø. 9.

1979

Milorgfilmen. Tilfeldigheter gjorde at Sigmund Landa kom over en film som ble spilt inn med milorgfolk fra Jørpeland, året etter frigjøringen. Filmen viser et våpenslepp i Jørpelandsheiene og milorgfolkene spiller seg selv. 9.

1979

Mai: Ei ku ifra Hagebruksskolen i Bjørheimsbygd startet badesesongen. Kua la på sprang nedover mot Bjørheimsvatnet og ”stupte” uti. Den la på svøm, men ble fort utmattet i det kalde vannet. Folk kom til og fikk loset den i land. Svømmeturen var på nesten 1 kilometer. 9.

1979

Strand fellesfjøs ble offisielt åpnet, med gjester fra Landbruksdepartementet og andre storfolk. 9.

1979

Tau Bygg flytter fra kaien på Tau til nybygg i Nordmarka. 9.

1979

Kommunal fotosamling: Ca 1000 flyfoto tatt av Fjellanger Widerøe A/S som kommunen hadde kjøpt ble registrert og plassert i Strand bibliotek. 9.

1979

September: På grunn av energisparing har ferjene gått med litt reduser fart og pendlerne klager at de kommer for sent på jobben, og mister videre bussforbindelser i Stavanger. LO-formannen Tor Halvorsen lovte å ta det opp saken med regjeringen. 9.

1979

Den gamle rutebåten Fjorddrott har lagt som vrak på Jørpeland i flere år. Da en mann fra Stavanger hørte den skulle hogges, ville han kjøpe den for å restaurere den. Han fikk den gratis. 9.

1979

Strandbuen kan fortelle at det er ingen grunn for bilister til å vifte med knytteneven når Ren Vask sine biler går foran andre i ferjekøen. De har nemlig fått avtale med Statens Vegvesen om fortrinnsrett når de kjører operasjons tøy som skal til sykehuset. 9.

1979

Aske Trykkeri etablerte seg på Tungland på Jørpeland. 9.

1979

Kanonene drønnet på Marshove. Kyst artilleriet brukte 2 millioner på å bygge opp Tau Fort på ny. De hadde repetisjonsøvelse. 9.

1979

Gunnar Fatland fra Høyre ble ny ordfører etter valget. 9.

1979

Strand kommunale fritidsklubb for ungdom ble offisielt åpnet. 9.

1979

Siste ferje fra Stavanger til Tau på juleaften gikk kl. 16.45. siste ferje fra Tau gikk kl. 15.30. 9.